środa, 13 lipca 2016

O jeden port za daleko...

Nadpodaż nie jest w Chinach zmartwieniem tylko sektora wytwórczego, ale również powiązanych z nim części sektora usług, takich jak porty morskie.

Wang Shouyang, dyrektor Centrum Prognoz Naukowych Chińskiej Akademii Nauk ostrzegł wczoraj (12.07.2016), że zarówno władze centralne jak i lokalne powinny stawić czoła problemowi nadmiernie rozbudowanej sieci portów. Centrum prognozuje, że w najbliższym roku tak wielkie chińskie porty kontenerowe jak Hongkong i Dalian doświadczą ujemnego przyrostu, czyli po prostu zmniejszonego przeładunku.

Wśród 10 największych portów kontenerowych świata aż 7 stanowią porty chińskie (Szanghaj, Shenzhen, Hongkong, Ningbo, Qingdao, Kanton, Tianjin). Niestety, prognozy dotyczące wzrostu przeładunku kontenerowego w skali globalnej nie są optymistyczne. Już w zeszłym roku porty chińskie doświadczyły zmniejszonego przeładunku kontenerów, co w ostry sposób uwidoczniło problem nadpodaży usług portowych i spowodowanych tym strat finansowych tego sektora.

Dynamiczna rozbudowa sieci portów w Chinach w ostatnich latach jest częścią większego problemu nadmiernych, źle przemyślanych i źle umiejscowionych publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Dla lokalnych władz rozdmuchane inwestycje publiczne były do tej pory najważniejszym sposobem na zapewnienie lokalnego wzrostu gospodarczego, a ten z kolei był głównym wskaźnikiem branym pod uwagę przy promocji urzędników.

Władze centralne są świadome problemu i starają się znaleźć środki zaradcze polegające głównie na instruowaniu i przestrzeganiu władz lokalnych przed dalszymi inwestycjami w infrastrukturę portową, ale w praktyce wskaźnik lokalnego wzrostu gospodarczego pozostaje najważniejszym punktem w ewaluacji i promocji urzędników. Jednocześnie, promowany w ostatnich latach przez władze centralne kolejowy transport kontenerowy do Europy pod hasłem odnowienia Jedwabnego Szlaku stanowi dodatkową konkurencję dla będącego w kryzysie sektora przeładunków kontenerowych i wydaje się być motywowany nie tylko czynnikami ekonomicznymi ale i politycznymi.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz