poniedziałek, 5 września 2016

Harbin Bank wraz z grupą chińskich banków udziela 10 mld yuanów kredytu rosyjskiemu Vnesheconombank

Harbin Bank ogłosił, że pod jego przewodnictwem grupa chińskich banków udzieli pożyczki rosyjskiemu państwowemu bankowi rozwoju Vnesheconombank. Pożyczka na sumę 10 mld yuanów (1,5 mld USD) jest finansowana przez konsorcjum w skład którego oprócz Harbin Bank (prowincja Heilongjiang) weszły inne mniejsze banki z północnych i centralnych regionów kraju: Baoshang Bank (Mongolia Wewnętrzna), Zhengzhou Bank (Henan), Fuxin Bank (Liaoning), Ganzhou Bank (Jiangxi), Weifang Bank (Shandong), Jiujiang Bank (Jiangxi), New China Trust (Chongqing) i Chaoyang Bank (Liaoning).

Północne prowincje Chin, których gospodarka oparta jest na zdominowanym przez państwo przemyśle ciężkim, od kilku lat borykają się z problemem nadprodukcji, słabą wydajnością pracy, zadłużonymi i bankrutującymi przedsiębiorstwami oraz rosnącym bezrobociem. Dla tamtejszych banków, coraz bardziej odczuwających ciężar niespłacalnych kredytów i brak nowych możliwości inwestycyjnych, pobliskie tereny rosyjskiego Dalekiego Wschodu stały się atrakcyjną alternatywą.

Pożyczka dla Vnesheconombanku jest przeznaczona na trzyletnie finansowanie bliżej nieokreślonych projektów inwestycyjnych z możliwością dalszego przedłużenia o trzy lata. Harbin Bank w swoim oświadczeniu podkreśla jednak, że wszystkie projekty inwestycyjne finansowane przez pożyczkę będą związane z inwestycjami infrastrukturalnymi mającymi na celu ułatwienie i zintensyfikowanie wzajemnych relacji handlowych.

Jest to pierwszy przypadek współpracy pomiędzy regionalnymi bankami chińskimi i stroną rosyjską. Do tej pory w projekty bilateralne zaangażowane były jedynie wielkie instytucje finansowe bezpośrednio nadzorowane przez władze w Pekinie. Obecnie Industrial and Commercial Bank of China i Bank of China wraz z rosyjskim Gazprombankiem przygotowują krajową emisję rosyjskich obligacji rządowych denominowanych w renminbi na sumę 6 mld yuanów (tzw. baikalbonds). Obligacje typu baikalbonds wzbudziły duże zainteresowanie także wśród rosyjskich przedsiębiorstw jako nowy kanał pozyskiwania kapitałów zwłaszcza w obliczu zachodnich restrykcji nałożonych po inwazji Krymu w 2014 r.

Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję przez państwa zachodnie po agresji krymskiej w 2014 r. spowodowały, że Vnesheconombank nie mogąc znaleźć wystarczających źródeł finansowania musiał wycofać się z szeregu swoich projektów inwestycyjnych. Pożyczka chińskiego konsorcjum bankowego jest więc dla tej instytucji tym bardziej istotna i daje nadzieję na dłuższą współpracę.

W lipcu aktywa Harbin Banku posiadały wartość 478 mld yuanów. Dochód banku z finansowania handlu chińsko-rosyjskiego zwiększył się w pierwszej połowie roku o 33% stanowiąc 1,75% całkowitego zysku operacyjnego wynoszącego 6,9 mld yuanów. Zaangażowanie banku w finansowanie rosyjsko-chińskich przedsięwzięć wzrosło w tym okresie o 125%, a związana z tym wymiana walutowa CNY-RUB o 266%.

Pomimo tak dużych wzrostów potencjał wzajemnej współpracy regionalnej daleki jest od osiągnięcia stanu nasycenia i daje duże perspektywy rozwoju. Obydwie strony świadome są jednak, że o stanie tej współpracy zawsze decydowały czynniki polityczne w o wiele większym stopniu niż ekonomiczne i w tym aspekcie nie należy się spodziewać zmiany w przewidywalnej przyszłości.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz