wtorek, 6 września 2016

Chińskie problemy z wydajnością pracy blokują rozwój usług

Według oficjalnych danych opublikowanych właśnie przez Narodowy Urząd Statystyczny (NBS), wzrost wydajności pracy w ubiegłym roku wyniósł 6,6% będąc najniższym od 1999 r. tj. od czasów kryzysu azjatyckiego i wymuszonych nim reform strukturalnych chińskiej gospodarki. Podane przez NBS dane uwzględniają inflację.

Najnowsze dane statystyczne wskazują na to, że obecne reformy gospodarcze nie są jak na razie w stanie dostarczyć rozwiązań umożliwiających utrzymanie wcześniejszego tempa wzrostu produktywności, niezbędnego dla uniknięcia przez Chiny tzw. „pułapki średniego dochodu”.

Największy wzrost wydajności pracy w Chinach nastąpił w ciągu kilku lat po wejściu tego kraju do Światowej Organizacji Handlu w grudniu 2001 r. co związane było z ówczesną rundą restrukturyzacji niewydajnych przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacją i liberalizacją wielu sektorów rynku, w tym nieruchomości.

Pomimo wieloletnich wzrostów wydajności pracy w Chinach, poziom produktywności nadal pozostaje ponad dziesięciokrotnie mniejszy niż w rozwiniętych gospodarkach zachodnich (w tym japońskiej).

Kluczowym punktem obecnych reform gospodarczych jest wzmocnienie roli sektora usług i konsumpcji wewnętrznej oraz stopniowe odchodzenie od modelu uzależniającego wzrost gospodarczy od produkcji przemysłowej przeznaczonej głównie na eksport.

Wzrost konsumpcji wewnętrznej zależy bezpośrednio od stopnia zamożności konsumentów, czyli przede wszystkim od wzrostu płac. Wyraźny postęp na tym polu w ostatnich latach jest nie do utrzymania na dłuższą metę bez równoczesnego i proporcjonalnego wzrostu wydajności pracy. Jeśli płace zatrzymają się na obecnym poziomie, konsumenci nie będą w stanie zapewnić sektorowi usług wystarczającego wsparcia dla jego rozwoju.

Ze względu na rozpoczęcie się długoletniego procesu spadku ogólnej liczby osób w wieku produkcyjnym w Chinach, już teraz powodującego odczuwalne negatywne skutki dla gospodarki, wzrost wydajności pracy musi być na tyle wyraźny aby te straty zrekompensować. Większa mechanizacja na stanowiskach pracy i wytwarzanie bardziej zaawansowanych technologicznie produktów, obok rozwoju bardziej produktywnego sektora usług są niezbędnymi dla tego wzrostu czynnikami.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz