czwartek, 1 września 2016

Rząd zatwierdził powstanie siedmiu nowych Stref Wolnego Handlu

Wczoraj, 31 sierpnia br., chiński minister handlu Gao Hucheng oznajmił, że rząd zatwierdził powstanie siedmiu nowych Stref Wolnego Handlu, co razem z istniejącymi czterema strefami podniesie ich ogólną liczbę do jedenastu.

Nowe strefy mają powstać w prowincjach: Liaoning (Płn.-Wsch.), Shaanxi (Płn.-Zach.), Zhejiang (Wsch.), Henan (Centrum), Hubei (Centrum), Syczuan (Płd-Zach) oraz w Chongqing (miasto na prawach prowincji, Płd-Zach).

Minister Gao nie podał ani dokładnej lokalizacji ani wielkości planowanych stref, co wskazuje na to że projekt jest dopiero w fazie początkowej i brak jeszcze szczegółowych ustaleń.

Nowe strefy powstaną w trzy lata po rozpoczęciu funkcjonowania pierwszej z nich w Szanghaju i w dwa lata po utworzeniu kolejnych trzech stref w: Tianjinie, Fujianie i Guangdongu.

Gao Hucheng dodał, że intencją rządu jest aby nowe lokalizacje stref wolnego handlu przyczyniły się do wzrostu gospodarczego w dotkniętych kryzysem i potrzebą restrukturyzacji przemysłu ciężkiego północnych prowincjach (Liaoning, Shaanxi) oraz stanowiły istotne uzupełnienie dla flagowego projektu władz chińskich: „Nowego Jedwabnego Szlaku”.

Według ministra decyzja o powstaniu kolejnych stref dowodzi determinacji rządu we wprowadzaniu reform gospodarczych i otwieraniu rynku chińskiego dla zagranicznych inwestorów.

Zapowiedź utworzenia kolejnych stref wolnego handlu nastąpiła na kilka dni przed szczytem G20 w Hangzhou i wpisuje się w zakrojone na szeroką skalę wysiłki władz mające na celu stworzenie wizerunku Chin jako nowoczesnych i otwartych na świat, a jednocześnie unikanie trudnych kwestii związanych z zarzutami zagranicznych przedsiębiorców dotyczących ograniczeń w dostępie do chińskiego rynku oraz nieuczciwej konkurencji dotowanych przez państwo chińskich przedsiębiorstw państwowych na rynkach międzynarodowych.

W dzień po ogłoszeniu planów rządowych związanych z nowymi strefami wolnego handlu, Izba Gospodarcza Unii Europejskiej w Chinach w swoim oświadczeniu wezwała chiński rząd do szybszego tempa wprowadzania reform rynkowych i zwiększenie roli firm prywatnych w gospodarce. Izba Gospodarcza UE zarzuciła władzom chińskim tendencje do zwiększania roli centralnego planowania w alokacji kapitałów i procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Izba zwróciła uwagę na zagrożenia dla chińskich reform wynikające z coraz liczniejszych utrudnień w dostępie do rynku, wzrastającego protekcjonizmu i polityki promującej substytucję importu.

Zdaniem izby chińscy inwestorzy i przedsiębiorcy w Europie bardzo intensywnie korzystają z przysługujących im praw związanych z dostępem do rynku, inwestycji w najrozmaitszych sektorach działalności gospodarczej, w tym akwizycji wiodących firm europejskich posiadających najnowsze technologie. Do inwestycji tych chińscy przedsiębiorcy są zachęcani i nakłaniani przez władze w Pekinie, natomiast te same władze nie starają się w wystarczającym stopniu odwzajemnić warunków na jakich traktowani są chińscy inwestorzy. W wielu wypadkach dostęp zagranicznych inwestorów do chińskiego rynku uległ dalszym ograniczeniom. 

Izba podkreśliła, że przedłużanie się stanu takiej nierównowagi w dostępie do rynków przez każdą ze stron nie tylko odbywa się ze szkodą dla wszystkich gospodarek, ale grozi też konsekwencjami politycznymi w postaci wzrostu znaczenia w Europie partii nacjonalistycznych, niechętnych chińskim inwestycjom i wznoszących hasła protekcjonizmu ekonomicznego.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz