wtorek, 13 września 2016

Sierpniowe dane gospodarcze: lepiej od prognoz ale problem zbyt wolnej restrukturyzacji pozostaje

Sierpniowe dane gospodarcze podane dzisiaj przez Narodowy Urząd Statystyczny (NBS) są lepsze od prognozowanych. Produkcja przemysłowa wzrosła o 6,3%, wobec lipcowych 6% i prognozowanych 6,1%, co jest najlepszym wynikiem od marca br. kiedy to władze w Pekinie zdecydowały się na wsparcie słabnącej gospodarki nowymi inwestycjami infrastrukturalnymi i dotacjami dla budownictwa mieszkaniowego. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 10,6% rdr. wobec lipcowego wzrostu o 10,2% i prognoz 10,3%. Sprzedaż samochodów była w sierpniu najwyższa od 3,5 roku, przy wzroście produkcji w branży aż o 21,4%, co najłatwiej wytłumaczyć zbliżającym się wraz z końcem roku wygaśnięciem zwolnień podatkowych.

Sierpniowe dane dotyczące produkcji i sprzedaży detalicznej spowodowały wyhamowanie długoterminowych trendów spadkowych w ich dynamice wzrostu i pozwalają mieć nadzieję na odwrócenie tendencji.

Pozytywnie należy odbierać również spadki w wydobyciu węgla i mniejszy wzrost w produkcji stali, co odzwierciedla wysiłki rządu dotyczące ograniczenia produkcji i restrukturyzacji w najbardziej niewydajnych branżach. Wydobycie węgla spadło o 11% w skali roku, a produkcja stali wzrosła o 4%, wobec 4,9% wzrostu w lipcu.

Nie wszystkie dane jednak napawają optymizmem. Inwestycje w aktywa trwałe pozostały na niezmienionym poziomie 8,1% w skali pierwszych ośmiu miesięcy roku, co oznacza utrzymanie się najniższego wzrostu tego wskaźnika w ostatnich szesnastu latach (od 1999 r.). Sheng Laiyun, rzecznik NBS, podczas prezentacji danych zaznaczył, że nie należy się spodziewać poprawy w tym zakresie do końca bieżącego roku.

Sheng Laiyun wskazał również na oznaki wyhamowywania wzrostów w sektorze nieruchomości, do tej pory jednego z najważniejszych czynników utrzymujących ogólny wzrost gospodarczy. Według danych NBS inwestycje w nieruchomościach wzrosły o 5,4% od początku roku. Jest to wprawdzie nieznacznie lepszy wynik niż w lipcu (5,3%), ale wyraźnie słabszy niż 7,2 procentowy wzrost odnotowany dla pierwszych czterech miesięcy br.

Wartość sprzedanych nieruchomości, zarówno mieszkalnych jak i komercyjnych, wzrosła o 38,7% od początku roku, co stanowi mniejszy o 1,1% wzrost w stosunku do pierwszych siedmiu miesięcy br. Mniejszy wzrost odnotowano również w powierzchni sprzedanych nieruchomości: 25,5% wobec wcześniejszych 26,4%.

Wprawdzie w największych miastach rynek nieruchomości ciągle wykazuje tendencje wzrostowe, w wielu mniejszych ośrodkach szybko rośnie liczba niesprzedanych nowych inwestycji i odnotowywany jest wyraźny spadek cen. Rozgrzany rynek nieruchomości w największych miastach jest zarówno przyczyną jak i skutkiem spodziewanych od pewnego czasu nowych regulacji rządowych mających na celu wprowadzenie zaostrzonych limitów dotyczących możliwości zakupu mieszkań.

Przewidywane spowolnienie w nieruchomościach będzie miało poważne konsekwencje dla branż powiązanych takich jak produkcja stali, materiałów budowlanych i artykułów AGD.

Pomimo lepszych od oczekiwań danych statystycznych wskazują one na to, że chiński wzrost gospodarczy wciąż bazuje na tradycyjnych czynnikach: inwestycjach publicznych i nieruchomościach. Tym bardziej, że dane NBS potwierdzają problemy z inwestycjami prywatnymi (niski 2,1% wzrost) kontrastujące z inwestycjami przedsiębiorstw państwowych hojnie wspomaganych przez rządowe dotacje i dostęp do tanich kredytów (wzrost o 21,4%).

W dłuższej perspektywie czasowej taka baza wzrostu jest niewystarczająca, a dotychczasowe wysiłki władz mające na celu restrukturyzację gospodarki i oparcie jej w większym stopniu na konsumpcji wewnętrznej i usługach nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Tym niemniej, dobre dane z sierpnia oddalają groźbę bliskiego i nieuchronnego kryzysu chińskiej gospodarki, przewidywaną przez niektórych obserwatorów. Największym zagrożeniem wydaje się być stagnacja wynikająca z powolnej dezaktualizacji dotychczasowej formuły wzrostu i niemożność zastąpienia jej przez nowe rozwiązania.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz