piątek, 30 września 2016

Zagraniczne inwestycje w Chinach: co nie zabronione to dozwolone

W trzecią rocznicę powstania pierwszej Wolnej Strefy Ekonomicznej w Szanghaju (29 września 2013 r.) chińskie Ministerstwo Handlu oznajmiło, że od 1 października listy zawierające wykaz sektorów i branż gospodarczych w których zagraniczne inwestycje nie są możliwe, a które obowiązują obecnie w czterech istniejących strefach tego typu (Szanghaj, Tianjin, Fujian, Guangdong) zostaną zastosowane na całym obszarze kraju.

Do tej pory wszystkie inwestycje zagraniczne w Chinach musiały być indywidualnie zatwierdzone przez odpowiednie organy rządowe. W Strefach Wolnego Handlu obowiązuje zasada, że inwestycje w sektorach nie wyszczególnionych na tzw. „czarnej liście” są z tego wymagania zwolnione. Od października zasada ta będzie obowiązywała również poza strefami.

Na „czarnej liście” sektorów wyłączonych dla zagranicznych inwestorów znajdują się obecnie 122 pozycje, ale Ministerstwo Handlu zapowiedziało, że wykaz ten ulegnie w najbliższym czasie skróceniu. Ostatnia rewizja „czarnej listy” miała miejsce w kwietniu br. i podzieliła wybrane sektory na 15 branż z całkowitym zakazem (wśród nich przemysł wydobywczy i telekomunikacyjny) oraz resztę objętą częściowym zakazem inwestycyjnym, w tym usługi finansowe, medyczne, prawne i edukacyjne.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz