czwartek, 13 października 2016

Niepokojące dane dotyczące chińskiego handlu zagranicznego

Opublikowane przez chińską Główną Administrację Ceł dane dotyczące wrześniowego eksportu i importu znaczne odbiegają od oczekiwań związanych z wychodzeniem z gospodarczego spowolnienia. Wrześniowy eksport spadł aż o 10 procent r.d.r. pomimo słabnącego yuana i wyniósł 184,5 mld USD, a import zmniejszył się o 1,9 procenta r.d.r. do wartości 142,5 mld USD.

Najbardziej rozczarowujący jest spadek eksportu, który nie tylko okazał się największy od lutego, ale dodatkowo znacznie różni się od przewidywań. Prognozy zebrane przez agencję Reuters wskazywały na trzyprocentowy spadek, a 15 instytucji finansowych sondowanych przez Caixin szacowało spadek na 3,8 procenta.

Spadek importu, wprawdzie mniej drastyczny niż w przypadku eksportu, rozczarowuje zwłaszcza w zestawieniu z danymi sierpniowymi i przy uwzględnieniu wrześniowych wzrostów w imporcie ropy naftowej i rudy żelaza. W przypadku ropy wielkość importu wzrosła aż o 18 procent r.d.r do 33 mln ton, co znowu uczyniło z Chin największego importera tego surowca na świecie. Wartość importu ropy wzrosła jednak w o wiele mniejszym stopniu z powodu niższych o 13,5 procenta cen w stosunku do ubiegłego roku.

Mniejszy od sierpniowego import odnotowano dla takich surowców jak miedź, węgiel i soja.

Niespodziewanie duży spadek eksportu spowodował zmniejszenie nadwyżki handlowej do poziomu 41,99 mld USD, najniższej w ostatnich sześciu miesiącach.

Słabe wyniki handlu zagranicznego mogą negatywnie wpłynąć na dane dotyczące PKB w trzecim kwartale br., które zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.

Dane eksportowo-importowe nie pomagają również w stabilizacji kursu yuana, który zwłaszcza w ostatnich dniach doświadcza wyraźniejszej deprecjacji.

Azjatyckie i światowe giełdy zareagowały nerwowo na chińskie dane handlowe. W Azji kursy akcji znalazły się na poziomie najniższym od trzech tygodni. Spadły również ceny miedzi w Londynie i rentowność amerykańskich papierów skarbowych.

Według Głównej Administracji Ceł spadki zarówno eksporu jak i importu wskazują na utrzymujący się globalny zastój gospodarczy i związany z tym mały popyt na chińskie produkty. Maszyny i elektronika, które stanowiły ponad połowę wrześniowej wartości eksportu, zanotowały dziesięcioprocentowy spadek w porównaniu do ubiegłorocznych rezultatów.

Zmniejszony popyt odnotowano na wszystkich ważnych dla chińskiego eksportu rynkach, w tym amerykańskim, europejskim i w większości krajów azjatyckich.

W wypowiedzi dla Caixin, przedstawiciel China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products stwierdził, że słabszy yuan nie przekłada się na lepsze rezultaty eksportowe, ponieważ zagraniczni partnerzy są często w stanie wymusić związane z tym obniżki cen.

Po problemach gospodarczych z drugiej połowy zeszłego roku i początków obecnego wydawało się, że dane z ostatnich miesięcy stanowią podstawę do pewnego optymizmu. Jednak coraz więcej sygnałów wskazuje na utrzymywanie się problemów strukturalnych w gospodarce, które do tej pory były zasłaniane przez utrzymujący się wzrost inwestycji publicznych i boom w nieruchomościach. 

Oba te filary wzrostu wydają się być w dłuższej perspektywie trudne do utrzymania, na co wskazują ostatnie rządowe próby ograniczenia wzrostu cen nieruchomości i kredytów hipotecznych. Będą one jednak trudne do zastąpienia, bo inwestycje prywatne nadal znajdują się w odwrocie a ostatnie dane handlowe wskazują na utrzymywanie się tego trendu.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz