wtorek, 22 listopada 2016

Chińska Komisja Papierów Wartościowych chce skrócić kolejkę spółek czekających na giełdowy debiut

Caixin donosi, że Chińska Komisja Papierów Wartościowych (CSRC) przyspieszyła w ostatnim czasie proces zatwierdzania giełdowych debiutów, żeby znacząco skrócić kolejkę 790 oczekujących spółek i stworzyć warunki do bardziej gruntownej reformy procedur dla pierwszych ofert publicznych (IPO).

W tym miesiącu CSRC zatwierdziła już 38 wniosków firm dotyczących wejścia na giełdę, co stanowi tegoroczny miesięczny rekord. Dla porównania, w październiku komisja zatwierdziła 28 giełdowych debiutów.

W odróżnieniu od regulacji giełdowych w krajach rozwiniętych, w Chinach giełdowy debiut wymaga urzędniczych decyzji, co znacznie przedłuża i utrudnia procedury przygotowawcze, które z reguły ciągną się latami.

Zapowiadana od dłuższego czasu reforma procedur IPO ma zlikwidować obowiązek zatwierdzania giełdowych debiutów przez państwowe urzędy i wprowadzić na to miejsce system rejestracji podobny do rozwiązań amerykańskich. W grudniu ubiegłego roku chiński parlament (NPC) upoważnił rząd do opracowania i wprowadzenia poprawek do ustawy o papierach wartościowych, których głównym punktem ma być właśnie system rejestracji pierwszych ofert publicznych na giełdach w Szanghaju i Shenzhen. Nie ustalono jednak ram czasowych dla wprowadzenia w życie planowanych reform.

Nowe regulacje powinny nie tylko ułatwić spółkom wchodzenie na giełdę i skrócić czas przygotowań, ale również znacznie zmniejszyć ich koszty oraz spowodować większą konkurencyjność wśród ofert, a tym samym dać inwestorom większy wybór i ważniejszą rolę przy ocenie planów rozwojowych przedsiębiorstw.

Tymczasem wydłużające się kolejki spółek oczekujących na giełdowy debiut skłaniają wiele firm, również tych największych i najbardziej znanych, do prób obejścia procedur związanych z IPO i wejścia na giełdę „tylnymi drzwiami”. Firmy te kupują pakiety kontrolne akcji mało znanych, ale notowanych już na giełdzie spółek, a następnie w ramach „restrukturyzacji aktywów” przekształcają je we własne przedsiębiorstwa działające w branży, z którą nominalna firma nie miała do tej pory wiele wspólnego.

Liczni giełdowi inwestorzy starają się zawczasu przewidzieć, które spółki posłużą za „tylne drzwi” dla firm nie mających czasu na długie oczekiwanie na giełdowy debiut. CSRC wydała ostatnio wiele nowych zarządzeń, mających na celu ukrócenie procederu wchodzenia na giełdę „tylnymi drzwiami” oraz związanych z tym spekulacji i gwałtownych wahań kursowych, ale bez rozwiązania problemu nadmiernie długich i biurokratycznych procedur dotyczących IPO, te wysiłki nie przynoszą spodziewanych rezultatów.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz