poniedziałek, 14 listopada 2016

Chiński rząd obiecuje udział firm zagranicznych w restrukturyzacji przemysłu stalowego i przeniesienie części produkcji za granicę

Jak donosi Xinhua, chińskie Ministerstwo Przemysłu oświadczyło dzisiaj (14 listopada), że do 2020 r. upora się z problemem nadprodukcji stali poprzez znaczne zmniejszenie mocy produkcyjnych w tej branży. Według rządowych zamierzeń produkcja stali w Chinach spadnie o 100-150 mln ton do końca obecnie obowiązującego pięcioletniego planu rozwoju kraju (2016-2020).

Redukcji ulegnie przede wszystkim produkcja stali najniższej jakości, której podaż znacznie przewyższa obecny i przewidywany popyt. Rząd będzie zachęcał przedsiębiorstwa do modernizacji parku maszynowego i przerzucenia części produkcji do sektora stali wysokiej jakości, gdzie obecna podaż jest niewystarczająca. Władze mają nadzieję, że dzięki temu zostaną ograniczone do minimum negatywne społeczne konsekwencje redukcji miejsc pracy związane z mniejszą produkcją .

Ministerstwo podkreśliło, że będzie się sprzeciwiało nowym inwestycjom w sektorze stalowym, które powodowałyby zwiększenie ogólnych mocy produkcyjnych. Promowane będą działania konsolidacyjne przedsiębiorstw i restrukturyzacja zmniejszająca koszty działalności, oraz inwestycje w nowe technologie pozwalające zredukować zapotrzebowanie na energię. Do 2020 r. dziesięć największych firm ma być odpowiedzialnych za 60 procent całej produkcji krajowej, wobec obecnych 34 procent.

Najważniejszą częścią rządowych planów konsolidacyjnych jest skoncentrowanie produkcji stali wysokiej jakości w Zhenjiang Port (Jiangsu) i Fangchenggang Port (region autonomiczny Guangxi Zhuang).

Ministerstwo Przemysłu zapowiedziało dopuszczenie zagranicznych firm do produkcji stali w Chinach w ramach rządowych planów liberalizacji rynku wewnętrznego, zwiększenia jego konkurencyjności oraz podniesienia jakości. Plany te nie przewidują jednak możliwości samodzielnej produkcji przez podmioty zagraniczne, a jedynie zakup mniejszościowych pakietów akcji już istniejących spółek chińskich, których większość jest kontrolowana przez państwo.

Chiński rząd będzie również zachęcał krajowych producentów stali do przeniesienia części produkcji za granicę w ramach ograniczania produkcji wewnętrznej. Dotyczy to zwłaszcza rynków związanych z tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem i ma stanowić uzupełnienie chińskich planów rozbudowy infrastruktury na tych obszarach.

Według rządowych danych, w ostatnich pięciu latach chińskie huty ograniczyły produkcję o ponad 90 mln ton. W piątek (11 listopada) Komisja ds. Reform i Rozwoju Narodowego podała, że przemysł stalowy osiągnął już planowane na ten rok ograniczenie produkcji o 45 mln ton.

Wzrastające w tym roku ceny stali na rynkach światowych powodują, że wiele fabryk które wstrzymały już produkcję, wznawia swoją działalność. Ten trend utrudnia restrukturyzację sektora i stanowi poważne wyzwanie dla rządowych planów.

Oświadczenie Ministerstwa Przemysłu jest częścią reakcji rządu na zapowiedzi władz Unii Europejskiej podjęcia bardziej energicznych działań uniemożliwiających dumping chińskich wyrobów stalowych. W sobotę (12 listopada), chińskie Ministerstwo Handlu ostro potępiło zarzuty UE jako nieudokumentowane i motywowane tendencjami protekcjonistycznymi.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz