czwartek, 24 listopada 2016

Lokalne władze przeciwne planom centralizacji regionalnych giełd

Rozpowszechnione w Chinach na poziomie lokalnym różnego rodzaju giełdy, nie zawsze działające w pełni oficjalnie i w zgodzie z odpowiednimi regulacjami, nie tylko ułatwiającą obrót gospodarczy, ale również zapewniają znaczne wpływy do lokalnych budżetów. Władze w Pekinie próbują te wymykające się im spod kontroli lokalne rynki w miarę możliwości centralizować.

Chiński Bank Centralny (PBC) na początku miesiąca zapowiedział stworzenie już w grudniu oficjalnej ogólnokrajowej platformy wymiany papierów dłużnych, która nie tylko zintegruje rozdrobnione rynki lokalne ale również zapewni większe bezpieczeństwo obrotu i wyeliminuje niezgodne z prawem praktyki, takie jak posługiwanie się fałszywymi dokumentami i wielokrotną ich sprzedaż, bazujące na niedostatecznej transparentności transakcji.

Zapowiedź centralizacji handlu papierami dłużnymi przez władze w Pekinie nie spodobała się władzom lokalnym, które w kontroli nad lokalnymi giełdami widzą ważne źródło swoich dochodów.

Władze lokalne w Pekinie, Shenzhen i Wuhan w ostatnim czasie stworzyły własne platformy wymiany papierów dłużnych, co jest próbą przeciwdziałania planom PBC. Dodatkowo osiem innych miast, wśród nich Chongqing, Guiyang, Hangzhou i Qingdao, również zapowiedziało rychłe otwarcie lokalnych platform wymiany.

Niewielkie koszty związane z utworzeniem i zarządzaniem lokalną giełdą oraz znaczne dochody związane z prowizjami od transakcji, stanowią zachętę dla władz lokalnych do traktowania ich jako lokalnych monopoli generujących ważną część wpływów do lokalnych budżetów.

Władze centralne zarzucają giełdom zarządzanym przez władze lokalne, że ich działalność często związana jest z wykorzystywaniem luk prawnych i nieprzestrzeganiem regulacji w celu maksymalizacji własnego zysku, ze szkodą dla uczestników rynku i inwestorów kupujących produkty finansowe oferowane i gwarantowane przez giełdy. Postępowania wyjaśniające są jednak utrudnione ze względu na fakt, że nadzór nad giełdami lokalnymi jest sprawowany przez odpowiednie instytucje na szczeblu lokalnym, a więc w rezultacie przez te same władze odpowiedzialne za ich zarządzanie.

Działająca na szczeblu centralnym Chińska Komisja Papierów Wartościowych (CSRC) sprawuje bezpośredni nadzór jedynie nad giełdami papierów wartościowych w Szanghaju i Shenzhen, giełdami surowcowymi w Szanghaju, Dalian i Zhengzhou, giełdą instrumentów pochodnych w Szanghaju i National Equities Exchange and Quotations, pekińską platformą obrotu pozagiełdowego (OTC). Ponad czterdzieści regionalnych giełd papierów wartościowych, stworzonych i zarządzanych przez władze lokalne, jest nadzorowanych przez CSRC za pośrednictwem lokalnych instytucji kontrolnych.

Władze w Pekinie już w 2011 r. wprowadziły bardziej restrykcyjne regulacje, które miały zapobiec niekontrolowanej i niezgodnej z prawem działalności lokalnych giełd. Rząd w Pekinie zastrzegł wtedy dla siebie prawo wydawania zgody na nowe emisje akcji i organizowania aukcji. Ustalono również limit 200 inwestorów dla poszczególnych aktywów. Przeprowadzanie ogólnokrajowych kontroli zakończyło się w 2014 r., a w przypadku miasta Tianjin i prowincji Yunnan trwają one do dzisiaj. Pomimo wykrycia wielu nieprawidłowości, jedynie w dwóch przypadkach sprawy trafiły do sądów ze względu na niechęć lokalnych władz do współpracy.

W związku z zapowiedziami PBC utworzenia ogólnokrajowej wymiany papierów dłużnych i w celu zdyscyplinowania lokalnych giełd, rozpoczęła się ostatnio nowa fala ich kontroli, ale współpraca z lokalnymi władzami jak zwykle nie układa się najlepiej.

Rywalizacja władz lokalnych z centralnymi dotycząca organizacji obrotu papierami dłużnymi wskazuje na to, że lokalni urzędnicy czują się wystarczająco zdeterminowani, żeby otwarcie podważać zasadność pekińskich planów. Zwłaszcza że te same władze centralne nakładają na swoich lokalnych podwładnych coraz liczniejsze obowiązki, bez zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego i rozliczają ich przede wszystkim z kondycji lokalnej gospodarki.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz