czwartek, 15 grudnia 2016

Chińskie władze obradują nad przyszłoroczną polityką gospodarczą

Xinhua donosi, że rozpoczęła się doroczna Centralna Konferencja Gospodarcza ( 中央经济工作会议 ), na której najwyżsi rangą urzędnicy partyjni i państwowi oraz prezesi największych przedsiębiorstw państwowych wytyczają założenia polityki gospodarczej na następny rok. Oficjalna agencja informacyjna nie podała przewidywanej daty zakończenia konferencji, ktra zazwyczaj trwa 2-3 dni. W zeszłym roku odbyła się ona w dniach 18-21 grudnia.

Obserwatorzy z całego świata uważnie będą obserwowali wszelkie doniesienia na temat jej przebiegu i podjętych uchwał, starając się wywnioskować ze wskazanych tam priorytetów i kierunków rozwoju gospodarczego najbardziej prawdopodobny rozwój sytuacji ekonomicznej.

W chińskiej gospodarce, gdzie rola państwa i prowadzonej przez władze polityki ekonomicznej jest wciąż dominująca, nawet niewielkie przesunięcia akcentów w założeniach rozwoju ekonomicznego w praktyce oznaczają wielomilionowe różnice w nakładach finansowych oraz dostępie do dotacji i preferencyjnych kredytów dla ogromnej liczby chińskich i zagranicznych firm prywatnych, przez co mają duży wpływ na ich decyzje inwestycyjne.

Ostatnie deklaracje chińskich władz związane z polityką gospodarczą akcentowały potrzebę dalszego wprowadzania reform systemowych mających wzmocnić mechanizmy rynkowe, zrestrukturyzować deficytowe przedsiębiorstwa państwowe oraz usprawnić system fiskalny i podatkowy.

Nie należy się spodziewać, żeby na konferencji podano dokładne liczby związane z planowanym i oczekiwanym tempem wzrostu gospodarczego, wielkością inwestycji publicznych i wzrostem podaży pieniądza. Zgodnie z wieloletnią tradycją, takie informacje ogłaszane są oficjalnie podczas wiosennego posiedzenia chińskiego parlamentu. Ale główne założenia dla tych decyzji opracowywane są właśnie na grudniowej konferencji gospodarczej.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny oficjalnie zakładany wskaźnik wzrostu PKB na poziomie 6,5 - 7 procent zostanie osiągnięty, ale poważne trudności gospodarcze trapiące chińską gospodarkę w tym roku, takie jak spadek inwestycji prywatnych, przegrzany i mocno spekulacyjny rynek nieruchomości, nadmiernie rozbudowane moce produkcyjne w sektorze państwowym spowodowane zbyt hojnymi kredytami preferencyjnymi i wzrastająca inflacja będą miały swoją kontynuację w przyszłym roku.

Tegoroczny wzrost PKB będzie jedynie nieznacznie niższy od zeszłorocznych 6,9 procenta, ale na tym poziomie był on najniższy od 1991 r. Wydaje się, że czasy szybkiego, dwucyfrowego wzrostu gospodarczego bezpowrotnie odeszły do przeszłości, czego władze w Pekinie są w pełni świadome.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz