wtorek, 3 stycznia 2017

Chiński Bank Centralny zaostrza regulacje dotyczące transferów pieniężnych

W ostatnim dniu roboczym zeszłego roku (30 grudnia) chiński Bank Centralny (PBOC) zapowiedział oficjalnie nowe, ostrzejsze regulacje dotyczące transferów pieniężnych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017 r.

Najważniejszą zmianą w nowych regulacjach jest obniżenie z 200 tys. yuanów do 50 tys. (ok. 7,2 tys.USD) limitu deponowanych, wypłacanych i transferowanych kwot gotówki w krajowej walucie, powyżej którego banki będą zobowiązane zgłaszać takie transakcje władzom PBOC. Powyższe regulacje będą obowiązywały również w przypadku wymiany walutowej i wszelkich innych form płatności i transakcji gotówkowych.

Limity związane z gotówkowymi transakcjami międzynarodowymi nie uległy zmianie i zostały pozostawione na poziomie 10 tys. USD.

Nowe regulacje modyfikują zarządzenie PBOC z 2007 r., które nakazywało bankom zgłaszanie transakcji gotówkowych w walucie krajowej powyżej 200 tys. yuanów. Obowiązek zgłaszania wszelkich „podejrzanych” transakcji niezależnie od kwoty został utrzymany bez zmian.

W transferach bezgotówkowych wyższe limity definiujące „duże transakcje” będą nadal obowiązywały podmioty instytucjonalne: 2 mln CNY dla transferów pomiędzy rachunkami bankowymi w walucie krajowej i 200 tys. USD w wymianie międzynarodowej.

W przypadku klientów indywidualnych obowiązek zgłaszania transakcji bezgotówkowych będzie dotyczył kwot wyższych od 500 tys. CNY i 100 tys. USD.

Nowym punktem w regulacjach będzie od lipca br. obowiązek zgłaszania wszelkich transferów zagranicznych osób prywatnych na kwotą przekraczającą 200 tys. yuanów.

Obowiązkiem zgłaszania władzom dużych transakcji będą objęte nie tylko banki, ale również inne instytucje finansowe, takie jak domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe, a samo zgłoszenie będzie musiało nastąpić w terminie nie przekraczającym pięciu dni.

W noworocznym wywiadzie dla państwowej agencji Xinhua Ma Jun, główny ekonomista PBOC, zaprzeczył powszechnie przyjmowanym interpretacjom, że nowe regulacje mają za zadanie przede wszystkim utrudnić odpływ kapitałów z rynku chińskiego w reakcji na słabnącego yuana. Według PBOC regulacje posłużą jedynie wzmocnieniu walki z praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem międzynarodowego terroryzmu, korupcją, przestępstwami podatkowymi i łamaniem prawa dewizowego, a także dostosują chińskie prawo w tym zakresie do obowiązujących powszechnie międzynarodowych standardów.

Przedstawiciel PBOC dla uspokojenia nastrojów podkreślił, że nie ulegnie zmianie roczny limit 50 tys. USD jaki obowiązuje osoby prywatne dokonujące wymiany walutowej. Limit ten jest resetowany na początku każdego roku i wiele osób planuje wykorzystać go w krótkim czasie wymieniając krajowego yuana na waluty międzynarodowe, aby uchronić swoje oszczędności przed negatywnymi skutkami deprecjacji krajowej waluty.

Niezależnie od pobudek kierujących urzędnikami PBOC przy opracowywaniu nowych, zaostrzonych regulacji, na pewno nie przyczynią się one do ułatwienia życia klientom banków i innych instytucji finansowych, a jedynie zintensyfikują dotychczasowe próby obchodzenia limitów. Licznie działające w szarej strefie nielicencjonowane firmy oferujące usługi finansowe prawdopodobnie odczują w najbliższym czasie znaczny wzrost zainteresowania zarówno ze strony klientów, jak i mało skutecznie dotychczas z nimi walczących władz. Wszyscy bowiem są zgodni co do tego, że deprecjacja yuana potrwa jeszcze jakiś trudny do przewidzenia czas.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz