środa, 8 marca 2017

Niespodziewany deficyt chińskiego handlu zagranicznego

Lutowe statystyki z chińskiej gospodarki nie przestają zaskakiwać. Po niespodziewanym wzroście rezerw walutowych, podane dzisiaj dane statystyczne dotyczące chińskiego handlu zagranicznego w zeszłym miesiącu wykazują pierwszy od trzech lat import przewyższający wartość eksportu.

Według oficjalnych statystyk Generalnej Administracji Celnej, lutowy import wzrósł aż o 38,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a eksport zmalał o 1,3%. W rezultacie lutowy deficyt w handlu zagranicznym wyniósł 9,15 mld USD.

Wielu ekonomistów uważa, że podstawową przyczyną tej sytuacji była ograniczona aktywność importerów związana z wielodniowymi obchodami chińskiego Nowego Roku, który w tym roku wypadł pod koniec stycznia i przeniesienie dostaw surowców na luty.

Wśród innych czynników odpowiedzialnych za zwiększony deficyt handlowy można wymienić rządowe inwestycje infrastrukturalne, które zwiększają zapotrzebowanie na surowce potrzebne do ich budowy (tym samym powodując wzrost ich cen) oraz, co mniej oczywiste, potrzeby związane z większą aktywnością produkcyjną chińskich przedsiębiorstw.

Gorsze wyniki eksportowe wskazują na umacniający się trend ograniczający zapotrzebowanie na chińskie produkty w skali globalnej, zwłaszcza w najbardziej rozwiniętych gospodarkach. Perspektywy zmiany tej sytuacji wydają się w najbliższym czasie mało prawdopodobne ze względu na retorykę protekcjonistyczną nowej administracji amerykańskiej oraz wielorakie i skomplikowane problemy Unii Europejskiej.

W takiej sytuacji ewentualne ożywienie gospodarki chińskiej musiałoby w znacznie większym niż dotychczas stopniu polegać na krajowych konsumentach, a to mimo wielokrotnych zapewnień władz w Pekinie związanych z kierunkiem i tempem restrukturyzacji gospodarczej, w praktyce dnia codziennego wydaje się niewspółmierne w stosunku do potrzeb.

Ponieważ trudno oczekiwać od chińskiej gospodarki funkcjonowania przez dłuższy czas w warunkach deficytu w handlu zagranicznym, w nadchodzących miesiącach jego ograniczenie bądź całkowite zniwelowanie będzie prawdopodobnie musiało w o wiele większym stopniu oprzeć się na zmniejszeniu importu, niż wzroście eksportu.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz